Korszerű, minden igényt kielégítő honlapok meglepően alacsony áron.

Az ország összes polgármesterét elérheti. Pályázatok kötelező nyilvánosságát is biztosítjuk.

Teljesítse könnyedén az elektronikus információszabadság törvényt!

A hétköznapi életet segítő, közhasznú híreket nemcsak olvasni érdemes, de fel is teheti honlapjára.
Localinfo Önkormányzati Portál


A Localinfót a hazai piacon mûködõ önkormányzati honlapoktól az különbözteti meg, hogy mást, többet nyújt, mint egy saját honlap. A hazánkban egyedülálló önkormányzati portálhoz az önkormányzatoknak külön felhasználó nevük és jelszavuk van, amelyekkel be tudnak lépni a Localinfo szerkesztõi felületére és meg tudják jeleníteni településük, hivataluk legfontosabb információit.

A portál szerkesztõsége figyeli, összegyûjti, szelektálja, rendszerezi és szerkeszti a megjelenõ információkat. Külön figyelve arra, hogy azok pontosak, hitelesek és nélkülözhetetlenek legyenek. Az így összegyûlt információkból mára egy jelentõs önkormányzati adatbázis jött létre, ezzel nyújtva új munkaeszközt és segítséget az önkormányzati területen érdekelt szervezeteknek, vezetõknek, köztisztviselõknek, vállalkozóknak. A portál szerkesztõsége, országos hálózatára támaszkodva, szintén naponta gyûjti a híreket, adatokat az önkormányzatoknak, amelyeket rendszerezve és szerkesztve telepít fel a portálra, s minden nap hírlevél formájában elküld a hivataloknak. A portál így olyan értékes, friss információkat, rendelet tervezeteket, szakmai koncepciókat, pályázatokat és adatokat jelenít meg, amelyekhez más forrásból nem, vagy csak jelentõs késedelemmel juthatnának hozzá az érdeklõdõk.

A rendszer segíti az együttmûködést az önkormányzatok és mindazon szervezetek és cégek között, amelyek az önkormányzatok munkájában és azok mûködésében érintettek lehetnek. A Localinfo piacvezetõ portál, nagy elõnye, hogy nemcsak részterületeket karol fel, hanem globálisan, az önkormányzati munka minden jelentõs szegmensében képes információt nyújtani országos szinten és helyi szinten egyaránt.